Biuro Warszawa
(+48) 22 355 28 57
warszawa@loopman.eu
ul. J. Smulikowskiego 4
Biuro Poznań
(+48) 61 674 70 48
poznan@loopman.eu
ul. Grudzieniec 54A

Księgowość

Strona GłównaKsięgowość

Tu wiedza i doświadczenie pracują dla Ciebie

Loopman to zespół profesjonalistów w tym doradców podatkowych, księgowych i kadrowych z wieloletnim doświadczeniem, posiadających licencję Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikaty doradcy podatkowego oraz ubezpieczenie OC. Poprzez stałe uczestniczenie i prowadzenie szkoleń ciągle podnosimy nasze kwalifikacje. Specjalizujemy się w prowadzeniu księgowości mikro i małych przedsiębiorstw. Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia IT aby w pełni sprostać Państwa wymaganiom.

Profesjonale podejście do Klienta oraz wysoka jakość świadczonych usług jest tym co nas wyróżnia. Gwarantujemy naszym Klientom poczucie komfortu i bezpieczeństwa dzięki fachowej obsłudze księgowej, indywidualnemu podejściu oraz stałemu nadzorowi doradcy podatkowego nad księgowością Klienta.

Kierowanie działalnością firmy to proces skomplikowany i odpowiedzialny, wymagający specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin, w tym prawa handlowego, podatkowego, prawa pracy, prawa cywilnego oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz PFRON. Dlatego spełniając oczekiwania naszych Klientów świadczymy kompleksowe usługi księgowe wsparte doradztwem podatkowym oraz usługi kadrowo – płacowe. Dzięki takiej opiece, Klienci korzystający z naszej stałej opieki mogą skoncentrować się na rozwoju swoich firm.

Usługi księgowo - podatkowe

Zakres usług

Biznes S

299,00zł

Biznes M

649,00zł

Biznes L

999,00zł

Zapisy w księdze handlowej
Rejestry VAT
Transakcje międzynarodowe
Deklaracja VAT
Deklaracja VAT-UE
Wyliczenia podatków dochodowych
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Pomoc w prowadzeniu raportu kasowego
Rozliczanie listy płac pracowników (rachunków do umów zlecenie, o dzieło)
Rozliczenia ZUS pracowników
Prowadzenie i uzgadnianie rozliczeń z kontrahentami
Ewidencja przebiegu pojazdu
Podsumowanie przychodów i kosztów na koniec każdego miesiąca
Zestawienie przychodów i kosztów na koniec każdego miesiąca
Sprawozdawczość GUS
Konsultacje Do 30 min Do 1 godziny Do 3 godzin

Usługi kadrowo - płacowe

Zakres usługPakiet podstawowy 40,00zł/ 1 osobęPakiet rozszerzony 60,00zł/ 1 osobę
Sporządzanie list płac
Prowadzenie kart przychodów pracowników
Przygotowywanie umów o pracę  
Przygotowywanie umów cywilnoprawnych  
Rozliczenia umów cywilnoprawnych  
Obliczanie podatków od wynagrodzeń    
Deklaracje ZUS    
Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników    
Aneksy, pisma służbowe    
Prowadzenie i uzupełnianie teczek pracowniczych    
Kontrola terminów związanych z badaniami okresowymi    
Kontrola terminów związanych z umowami    
Wystawianie zaświadczeń (min. o zarobkach, ZUS Rp-7)    
Sprawozdawczość GUS    

Usługi nieuwzględnione w pakietach

  • opracowanie budżetu – od 1.000,00 zł
  • przygotowanie prognozy bilansu, rachunku zysków i strat – od 800,00 zł
  • indywidualne raportowanie dla Klienta – od 300,00 zł
  • opracowanie zakładowego planu kont – od 200,00 zł
  • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości – od 600,00 zł
  • przygotowanie umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło w pakiecie podstawowym – 50,00 zł
  • przygotowanie informacji dodatkowej do umowy o pracę w pakiecie podstawowym – 20,00 zł
  • przygotowanie rozwiązania umowy o pracę – 50,00 zł
  • przygotowanie świadectwa pracy – 80,00 zł
  • przygotowanie PIT-11 – 30,00 zł

Treści zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Loopman sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny. 

Podane ceny są cenami netto.